IKLAN 728 x 90

Biografi Sayyidul Habib Ahmad bin Zaini Dahlan

Kelahiran Beliau

         Menurut riwayat, Sayyid Ahmad Zaini Dahlan lahir di Makkah pada 1232H /1816M. Selesai menimba ilmu di kota kelahirannya, ia lantas dilantik menjadi mufti Mazhab Syafi`i, merangkap “Syeikhul Harom” suatu pangkat ulama tertinggi saat itu yang mengajar di Masjidil Harom yang diangkat oleh Syeikhul Islam yang berkedudukan di Istanbul, Turki.

        Ulama besar inilah yang telah memberi perlindungan kepada Syaikh Rahmatullah bin Kholilurrohman al-Kironawi al-Hindi al-Utsmani ( lahir 1226H /1811M, riwayat lain lahir Jumadil Awwal 1233H /9 Maret 1818M, wafat malam Jum`at, 22 Ramadan 1308H /2 Mei 1891M) ketika diburu oleh penjajah Inggris bahkan beliau memperkenalkannya kepada pemerintah Makkah. Sehingga Syeikh Rahmatullah mendapat izin untuk membuka Madrasah Shoulatiyah.

         Sayyid Ahmad Zaini Dahlan adalah merupakan seorang Syeikhul Islam, Mufti Haromain dan Pembela Ahlus Sunnah Wal Jama`ah. Berasal dari keturunan yang mulia, ahlul bait Rosulullah Saw. Silsilah beliau bersambung kepada Sayyiduna Hasan, cucu kesayangan Rasulullah SAW. Berdasarkan kitab Taajul-A`raas, juz 2, halaman 702 karya al-Imam al-A`llaamah al-Bahr al-Fahhamah al-Habib A`li bin Husain bin Muhammad bin Husain bin Ja`far al-A`ththoos. Nasabnya adalah seperti berikut :


Nasab Beliau

1. Al-Imam al-Ajal wal-Bahrul Akmal Faridu ‘Ashrihi wa Aawaanihi Syaikhul-Ilm wa Haamilu liwaaihi wa Hafidzu Haditsin Nabi S.a.w. wa Kawakibu Sama-ihi, Ka’batul Muriidin wa Murabbis Saalikiin asy-Sayyid Ahmad
2. bin Zaini Dahlan
3. bin Ahmad Dahlan
4. bin ‘Utsman Dahlan
5. bin Ni’matUllah
6. bin ‘Abdur Rahman
7. bin Muhammad
8. bin ‘Abdullah
9. bin ‘Utsman
10. bin ‘Athoya
11. bin Faaris
12. bin Musthofa
13. bin Muhammad
14. bin Ahmad
15. bin Zaini
16. bin Qaadir
17. bin ‘Abdul Wahhaab
18. bin Muhammad
19. bin ‘Abdur Razzaaq
20. bin ‘Ali
21. bin Ahmad
22. bin Ahmad (Mutsanna)
23. bin Muhammad
24. bin Zakariyya
25. bin Yahya
26. bin Muhammad
27. bin Abi ‘Abdillah
28. bin al-Hasan
29. bin Sayyidina ‘Abdul Qaadir al-Jilani, Sulthanul Awliya
30. bin Abi Sholeh
31. bin Musa
32. bin Janki Dausat Haq
33. bin Yahya az-Zaahid
34. bin Muhammad
35. bin Daud
36. bin Muusa al-Juun
37. bin ‘Abdullah al-Mahd
38. bin al-Hasan al-Mutsanna
39. bin al-Hasan as-Sibth
40. bin Sayyidinal-Imam ‘Ali & Sayyidatina Fathimah al-Batuul rodliyallahu ‘anhuma wa `anhum ajma`in.

Murid -murid Beliau

        Diantara murid-murid beliau yang terkenal ialah Sayyid Abu Bakar Syatho ad-Dimyathi rhm. Pengarang “I’anathuth-Tholibin Syarh Fath al-Mu’in karya al-Malibary” yang masyhur, Sayyidil Quthub al-Habib Ahmad bin Hasan al-Aththas rhm, Sayyid Abdullah az-Zawawi  Mufti Syafi`iyyah, Mekah. Sayyid Abu Bakar Syatho ad-Dimyathi telah mengarang kitab bernama “Nafahatur Rohman” yang merupakan manaqib atau biografi kebesaran gurunya Sayyid Ahmad rhm.

        Adapun ulama-ulama Nusantara yang pernah berguru dengan ulama besar ini ialah : 

–  Syeikh Nawawi bin U`mar Al-Jawi Al-Bantani (Jawa  Barat)
-  Syeikh Abdul Hamid Kudus (Jawa Timur) – Syeikh Muhammad Khalil al-Maduri (Jawa Timur)
– Syeikh Muhammad Saleh bin Umar, Darat (Semarang)
– Syeikh Ahmad Khatib bin Abdul Latif bin Abdullah al-Minankabawi (Sumatra Barat)
– Syeikh Hasyim Asy’ari Jombang (Jawa Timur)
– Sayyid Utsman bin ‘aqil bin Yahya Betawi (DKI Jakarta)
– Syeikh Arsyad Thawil al-Bantani (Jawa Barat)
– Tuan guru Kisa-i Minankabawi [atau namanya Syeikh Muhammad Amrullah Tuanku Abdullah Saleh. Beliau inilah yang melahirkan dua orang tokoh besar di dunia Melayu. Yang seorang ialah anak beliau sendiri, Dr. Syeikh Haji Abdul Karim Amrullah. Dan yang seorang lagi ialah cucu beliau, Syeikh Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA)
– Syeikh Muhammad bin Abdullah as-Shuhaimi
– Syeikh Ahmad bin Muhammad Zain al-Fathoni 
– Tuan Hussin Kedah (Malaysia)
– Syeikh Ahmad Yunus Lingga,
– Datuk Hj Ahmad (Ulama Brunei Dar as-Salam)
– Tok Wan Din, nama lengkapnya Syeikh Wan Muhammad Zainal Abidin al-Fathoni,
– Syeikh Abdul Qadir al-Fathoni (Tok Bendang Daya II),
– Haji Utsman bin Abdullah al-Minankabawi, Imam, Khatib dan Kadi Kuala Lumpur yang pertama,
– Syeikh Muhammad al-Fathoni bin Syeikh `Abdul Qadir bin `Abdur Rahman bin `Utsman al-Fathoni
– Sayyid `Abdur Rahman al-Aidrus (Tok Ku Paloh)
– Syeikh `Utsman Sarawak
– Syeikh Abdul Wahab Rokan  .

        Para ulama banyak memberikan gelar kepada beliau antara lain sebagai al-Imam al-Ajal (Imam pada waktunya), Bahrul Akmal (Lautan Kesempurnaan), Faridu ‘Ashrihi wa Aawaanihi (Ketunggalan masa dan waktunya), Syaikhul-Ilm wa Haamilu liwaaihi (Syaikh Ilmu dan Pembawa benderanya) Hafidzu Haditsin Nabi SAW wa Kawakibu Sama-ihi (Penghafal Hadits Nabi SAW. dan Bintang-bintang langitnya ), Ka’batul Muriidin wa Murabbis Saalikiin ( Tumpuan para murid dan Pendidik para salik ), dan lain-lain.

        Mudah-mudahan Allah SWT merahmati dan meridhoi Sayyid Ahmad Zaini Dahlan dan murid-muridnya Aamiin….. serta kita sekalian. Mudah-mudahan Allah SWT menguatkan iman dan taqwa kita serta memberi kita kekuatan untuk mempertahankan Islam dan Ahlus Sunnah Wal Jama`ah serta para ulamanya.

Wafat Beliau

        Sayyid Ahmad Zaini Dahlan al-Hasany kembali ke rahmatullah pada tahun 1304 H /1886 M setelah menghabiskan usianya di jalan Allah berkhidmat untuk agamaNya. Beliau di maqamkan di Madinah al-Munawwarah.

1. Asnaau Mathaalibi fi najaati Abi Thoolib
2. Al-Futuhatul Islamiyyah;
3. Tarikh Duwalul Islamiyyah;
4. Khulasatul Kalam fi Umuri Baladil Haram;
5. Al-Fathul Mubin fi Fadhoil Khulafa ar-Rasyidin;
6. Ad-Durarus Saniyyah fi raddi ‘alal Wahhabiyyah;
7. Asnal Matholib fi Najati Abi Tholib;
8. Tanbihul Ghafilin Mukhtasar Minhajul ‘Abidin;
9. Hasyiah Matan Samarqandi;
10. Risalah al-Isti`araat;
11. Risalah I’raab Ja-a Zaidun;
12. Risalah al-Bayyinaat;
13. Risalah fi Fadhoilis Sholah;
14. Shirathun Nabawiyyah;
15. Syarah Ajrumiyyah;
16. Fathul Jawad al-Mannan;
17. Al-Fawaiduz Zainiyyah Syarah Alfiyyah as-Sayuthi;
18. Manhalul ‘Athsyaan; dll.

Find us on Facebook

Powered by Blogger.